Kategorie

Producenci

Reklama

eBiuletyn-Newsletter

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.mscosmetics.eu

 

 1. WARUNKI OGÓLNE

 

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.mscosmetics.eu umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.


2. Sklep www.mscosmetics.eu jest prowadzony przez firmę:


MSCOSMETICS

Ul. Leszczynowa 13

87-152 Leszcz 

NIP: 879-208-23-47

REGON: 871701410

 

Z siedzibą w Toruniu

Ul. Lotników 15d/20

tel. +48 784-532-665

Przelewy kierować na:

mBank nr konta: 93 1020 5011 0000 9602 0057 1018


3. Adres do korespondencji:


MSCOSMETICS

Ul. Leszczynowa 13

87-152 Leszcz 

Telefon kom.: +48788-414-804

Email:  biuro@mscosmetics.eu 


4. Zakup w sklepie internetowym www.mscosmetics.eu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.


2. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA


- Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Złożone zamówienie stanowi umowę sprzedaży w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),

- Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

- Zamówienie zostanie przyjęte pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu.

- Przez złożenie zamówienia przez Klienta należy rozumieć:

• dodanie do Koszyka produktów towaru z oferty Sklepu;

• zatwierdzenie ostatniego kroku zamówienia towarów w Sklepie (poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku) i uzupełnieniu formularza zawierającego dane kupującego zgodnie z informacjami podanymi w w/w formularzu, tj. prawidłowe podanie wyczerpujących danych osobowych i pełnych aktualnych danych adresowych, wyboru formy płatności oraz przesłanie zamówienia.

- Wysyłając zamówienie Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia o umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz.U. 2000, Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) i akceptuje jego postanowienia. Wysłanie zamówienia oznacza złożenie przez Klienta oświadczenia, że wszystkie podane przez Niego dane w związku ze złożeniem zamówienia są zgodne z prawdą, a Sklep nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości.

- Sklep uprawniony jest do niezrealizowania zamówienia w sytuacji, gdy Klient składając zamówienie nie wyraził zgody na weryfikację danych, podał nieprawdziwe dane, w tym informacje dotyczące jego zdolności do czynności prawnych (np. zawyżył swój wiek) lub w innych powodów weryfikacja danych zakończyła się negatywnie (np. braku kontaktu z Klientem pod podanym w zamówieniu numerem telefonu lub adresem email, jeszcze przed nadaniem przesyłki do firmy kurierskiej, celem przesłania do Klienta);

-Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do chwili wystawienia dokumentu fiskalnego. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny ze Sklepem lub za pomocą wiadomości e-mail.

- W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Sklep i Klient postanowią wspólnie i za porozumieniem inaczej.


 3.  CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

 

- Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej Sklepu wyrażone są w walucie polskiej (zł polski) i stanowią wartości brutto, gdyż zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Jednakże, ceny te nie obejmują kosztów przesyłki.

- Płatności za zamówione produkty można dokonać za pobraniem, przy odbiorze towaru lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony dla Sklepu (przedpłata), każdorazowo przedkładany informacyjnie zamawiającemu Klientowi.

- Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:

• w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (płatność za pobraniem) - po dokonaniu zatwierdzenia ostatniego kroku zamówienia przez Klienta;

• w przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym prowadzonym dla Sklepu,

 -W przypadku, gdy w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, Sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania złożonego zamówienia.

- W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu Klient informowany jest przez Sklep o stanie zamówienia. Klient może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni kalendarzowych ze strony Klienta, Sklep zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu, bądź anulowania zamówienia. W przypadku anulowania zamówienia lub wysłania dostępnych pozycji w zamówienia, Klient zostanie poinformowany na podany w zamówieniu adres email lub telefonicznie. Jednakże, Sklep będzie czynił starania, aby przed wstrzymaniem realizacji zamówienia lub wysłaniem dostępnych pozycji zamówienia, skontaktować się z Klientem, celem wyjaśnienia przyczyn anulowania, wysłania dostępnych pozycji zamówienia, wstrzymania realizacji zamówienia.

- W przypadku braku możliwości realizacji złożonego zamówienia to jest, gdy towar jest niedostępny w magazynie lub u dostawców Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sprzedawca zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 5 dni kalendarzowych od odstąpienia od umowy.

- Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

-Na życzenie Klienta Sklep wystawi fakturę VAT.

- W przypadku powstania nadpłaty na koncie Klienta, w związku z płatnościami za zamówiony towar, Sklep zwróci nadpłatę przelewem na konto bankowe wskazane przez Klienta. Polecenie zwrotu nadpłaty może nastąpić po otrzymaniu decyzji od Klienta drogą mailową

 

4. DOSTAWY


-Sklep realizuje założone zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast zamówienia z dostawą poza terytorium Rzeczypospolitej, realizowane są poprzez indywidualnie porozumienie z Klientem i w zależności od kraju docelowego, wagi przesyłki oraz możliwości wysłania zamówionych produktów w jednej paczce.

-Wysłanie zamówionego towaru poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, możliwe jest po uprzednim opłaceniu ceny towaru i kosztu przesyłki. Nie jest możliwa wysyłka zagraniczna za pobraniem.

- Koszty wysyłki (nadania towaru) w całości pokrywa kupujący - Klient.

-Koszt wysyłki wyliczany jest indywidualnie do złożonego zamówienia i zależy od wyboru firmy dostawczej, tj. firmy kurierskiej, spedytora, przewoźnika lub Poczty Polskiej oraz formy płatności, a także łącznej wagi zamówienia. Koszty wysyłki podane są w kwotach brutto i zawierają należny podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu nadania wysyłki.

- Czas realizacji zamówienia odbywa się niezwłocznie i jest to czas, który upływa od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, aż do chwili nadania zamówionych towarów ze Sklepu do Klienta, jednakże przy zastrzeżeniu, iż pod uwagę brane są dni robocze.-

Termin otrzymania przesyłki przez Klienta uzależniony jest od czasu realizacji dostawy przez firmę kurierską: DPD.

- Dostawa zamówionych towarów, co do zasady następuje:

• Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD powinna nastąpić następnego dnia roboczego, od dnia nadania przez Sklep zamówienia.

- Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

 

Koszty wysyłki wynoszą:

 • o 15 złotych - paczka kurierska krajowa - przelew na konto.
 • o 18 złotych - paczka kurierska krajowa– płatność przy odbiorze.

 

Koszt  paczki zagranicznej ustalany jest każdorazowo  indywidualnie.


W przypadku nie odebrania przesyłki pobraniowej (płatnej przy odbiorze) z przyczyn leżących po stronie Kupującego (podany błędny adres wysyłki, świadome nie odebranie przesyłki) sklep obciąży Kupującego kosztami wysyłki tego zamówienia oraz kosztami zwrotu. W przypadku nieuregulowania należności sklep MSCOSMETICS  zaznacza sobie prawo do zablokowania (deaktywacji) konta klienta.


 

5.  POLITYKA RABATOWA


- Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest zwyczajowo ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zatwierdzonych zamówień. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży Sklep zastrzega sobie prawo korekty i wysłania niepełnego zamówienia bądź anulowania zamówienia.

- Rabaty są przyznawane dla Grup Klientów (rabaty wynikające z prowadzonych przez Sklep akcji) lub indywidualnie (w zależności od wielkości i częstości zakupów).

- Przyznane rabaty nie sumują się.

- W sytuacji gdy Klientowi przysługują różne rabaty indywidualne lub dla Grup Klientów stosowany jest ten, który jest najkorzystniejszy dla Klienta.

-Rabaty naliczane są od ceny detalicznej brutto.

- Rabaty naliczane są do osiągnięcia kwoty minimalnej produktu, ustalanej przez Sklep.

 

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU

 

Rezygnacja może nastąpić tylko wtedy, gdy produkt:

 • nie był używany
 • nie został pozbawiony fabrycznego opakowania - folia, jeżeli takie posiadał
 • nie został pozbawiony fabrycznego opakowania - pudełko, jeżeli takie posiadał
 • nie został w inny sposób zniszczony.

Ze względów higienicznych nie przyjmujemy zwrotów lakierów, odżywek czy oliwek do paznokci, chyba, że posiadają kartonowe opakowanie, które nie wykazuje śladów użytkowania. Wszelkie elementy opakowania należy zachować w idealnym stanie, tak aby można było przedmiot ponownie wprowadzić do sprzedaży.Prawo odstąpienia od umowy:

 • Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas poprzez wpisanie Państwa nazwiska, pełnego adresu pocztowego oraz, o ile są dostępne Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail: o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 • Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną).
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy.


 • W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 • Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres do korespondencji podany w REGULAMINIE niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 • Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


-Miejsce i sposób składania reklamacji:


 • Pisemnie na adres siedziby Sklepu: MSCOSMETICS ul. Lotników 15d/20 87-100 Toruń
 • Mailowo na adres email Sklepu: biuro@mscosmetics.eu


Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie zostało naruszone lub uszkodzone. Jeżeli przesyłka nosi ślady naruszenia / uszkodzenia - należy sporządzić protokół w obecności kuriera. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu paczki będą rozpatrywane tylko na podstawie spisanego protokołu reklamacyjnego z osobą dostarczającą paczkę/kurierem. UWAGA! W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki! Jest to niezbędne w przypadku dochodzenia roszczeń od przewoźnika.

W przypadku wystąpienia niezgodności towaru / wady produktu, w celu dokonania reklamacji należy:

- zawiadomić sprzedającego o tej niezgodności / wadzie produktu e-mail-em lub telefonicznie. Niezgodność towaru z zamówieniem należy zgłosić w ciągu max. 7 dni od daty odbioru przesyłki.

- po ustaleniu szczegółów reklamacji z naszym działem reklamacji należy wysłać przesyłkę zgodnie z instrukcjami otrzymanymi z działu reklamacji sklepu MSCOSMETICS.


 

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


 • Wypełnienie formularza zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sklep zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” ( Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, archiwizacji, informowania o promocjach oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym o ile Klient na to wyrazi zgodę. Dane Klienta przetwarzane są dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Sklep samodzielnie lub we współpracy z innymi wykwalifikowanymi podmiotami zajmującymi się profesjonalnie i/lub zawodowo tym zakresem działalności gospodarczej.
 • Dane osobowe są przekazywane firmom podejmującym się dostarczenia przesyłki z towarem lub innym administratorom danych, gdy jest to niezbędne do realizacji zamówienia lub wykonywania umowy zawartej z Klientem. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim, jednakże mogą być przekazywane uprawnionym organom, żądającym takich informacji.
 • Dane osobowe Klienta, chronione zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, a ich udostępnienie jest konieczne w celu wywiązania się z umowy sprzedaży towarów.
 • Dostęp do danych osobowych posiada jedynie Sklep.
 • Każdy Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie za pomocą wiadomości email.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. 

Wzór:

 

Odstąpienie od umowy.

                                                                                                  Miejscowość, data

Imię i nazwisko konsumenta

…………….................................................................

Adres zamieszkania:

ulica/nr..................................................................

kod/miasto …..........................................................

tel. kontaktowy: …..................................................

adres mailowy:  …...................................................

                                                                       

Oświadczenie  o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Oświadczam, że zgodnie z treścią Rozdziału 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

odstępuję od umowy kupna (wymienić produkt).............................................…........................................................................... ....................................... nr dokumentu sprzedaży............................................... data sprzedaży................................................Towar zakupiono na warunkach sprzedaży na odległość (w sklepie internetowym) za cenę brutto.................................................................. 

 

Proszę o zwrot należnej kwoty na konto nr………………………………………………………………….. ...

lub:........................................................................................................................................................................

Towar zwracam w stanie nieuszkodzonym, nieużywanym, niezmienionym. Koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.  Sprzedawca NIE PRZYJMIE przesyłki z towarem odesłanym ZA POBRANIEM. Warunkiem otrzymania zwrotu jest dołączenie do przesyłki towaru niniejszego protokołu oraz dokumentu potwierdzającego sprzedaż – w przypadku paragonu fiskalnego – oryginał paragonu.

 

                                                             …......................................................................

                                                                                                podpis klienta

 

 

Druk reklamacyjny. 

 

PROTOKÓŁ REKLAMACJI TOWARU

 

w związku z wystąpieniem wady w oparciu o art. 556 Kodrksu Cywilnego   zgłaszam reklamację wg poniższego opisu.

Imię i nazwisko nabywcy/konsumenta ..................................................................................

 

Adres konsumenta: ..........................................................................................................

Telefon kontaktowy: ............................................ adres e-mail: .........................................

.....................................................................................................................................

Data nabycia towaru .................... Dowód zakupu (paragon/faktura) nr: ..................................

Opis towaru (nazwa, numer fabryczny itp.) ......…...................................................................

Cena zakupu brutto ..........................................................................................................

Szczegółowy opis wad (uszkodzeń): ....................................................................................

 

....................................................................................................................................

…..................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Data stwierdzenia  wady/uszkodzenia towaru: …..............................................................................................

Żądanie sposobu usunięcia wady towaru :   doprowadzenie do stanu zgodności z umowa poprzez NAPRAWĘ lub WYMIANĘ – w przypadku niemożliwości usunięcia wady (art8 ust 1):żądanie    OBNIZENIE CENY  lub  ODSTAPIENIE OD UMOWY (ZWROT). .....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... Sprzedawca  poinformuje Konsumenta  o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od  daty otrzymania  niniejszego protokołu. Protokół można przesłać pocztą lub e-mailem.

 

...............................................                          ............................................................

Miejscowość, data                                                           podpis zgłaszającego reklamację

 

 

 


Strona głównaStrona główna